Kriminologiska institutionen
Mer information om oss finns på Kriminologiska institutionens webbplats.

Ämne/ämnesbeskrivning

Inom kriminologin studeras brott och reaktioner på brott. Vid kriminologiska institutionen forskas om kriminalpolitik, brottsofferfrågor, brottslighetens utveckling över tid och orsaker till brott på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på grund- och avancerad nivå i ämnet kriminologi. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Den sökande förväntas delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och institutionens inre arbete och bidra till samverkan med det omgivande samhället. I arbetsuppgifterna ingår också forskning inklusive aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel. I anställningen kan även administrativa arbetsuppgifter och ledningsuppdrag ingå. Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i kriminologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande vetenskaplig kompetens menas doktorsexamen i annat ämne inom samhällsvetenskap, humaniora eller juridik, men där avhandling och/eller fortsatt forskning tydligt tagit sig an kriminologiska frågeställningar.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Majoriteten av institutionens undervisning bedrivs på svenska. Det är därför av vikt att sökande kan undervisa på svenska redan från anställningens början, varför kunskaper i svenska är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fäst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom kriminologi visad genom egen forskning samt undervisning på grund- och avancerad nivå. 

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare på heltid, och tillträde sker enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Övriga upplysningar

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Vi erbjuder

Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Felipe Estrada, e-post felipe.estrada@criminology.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Kay Artle, tfn 08-16 40 49, kay.artle@su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Läraranställningar: instruktioner och ansökningsmall
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-1925-24
Facklig företrädare
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-05-23
Sista ansökningsdag 2024-08-29
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb