Företagsekonomiska institutionen
Mer information om oss finns på: Företagsekonomiska institutionen

Ämne/ämnesbeskrivning

Företagsekonomi, inriktning redovisning

Redovisning är den del av företagsekonomin som inriktas på studier av externredovisning, ekonomistyrning eller revision. Inom ämnesområdet tillämpas kvalitativa och/eller kvantitativa metoder för att undersöka hur olika former av redovisning såsom styrning och rapportering får betydelse för individer, organisationer och samhället som helhet.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och handledning samt medverkan i planering och utveckling av utbildning inom ämnesdisciplinen redovisning.

Undervisning förväntas framförallt ske på svenska men kan också ske på engelska. Det förväntas även att den sökande kan undervisa i ämnets samtliga delområden även om den sökande framförallt förväntas undervisa i externredovisning.

Vidare förväntas den sökanden också kunna undervisa på samtliga nivåer och på både svenska och engelska.

Den som anställs förväntas engagera sig i institutionens forskning samt kunna initiera, organisera och leda forskningsprojekt.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning i externredovisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då redovisningssektionen behöver täcka upp undervisning som bedrivs på svenska.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom ämnesdisciplinen redovisning, inklusive dokumenterad undervisning i delämnet externredovisning på grund och avancerad nivå.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare på heltid, och tillträde sker enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar

Fakulteten välkomnar ansökningar från kvinnor då flertalet lärare inom forskningsmiljön vid institutionen är män.

Vi erbjuder

Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt,  professor Fredrik Nordin tfn 08-16 33 09, fredrik.nordin@sbs.su.se 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Sandra Strandberg, tfn 08-16 26 09, sandra.strandberg@su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Läraranställningar: instruktioner och ansökningsmall
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-1952-24
Facklig företrädare
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-05-27
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb