Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.
Mer information om oss finns på: Institutionen för miljövetenskap.

Projektbeskrivning

Konceptet One Health betonar sambandet mellan människors, djurs och miljöns hälsa. Husdjur har visat sig vara värdefulla modeller för olika sjukdomar som också är relevanta för människor. Denna korrelation beror delvis på den gemensamma hemmiljön, vilket resulterar i liknande kemiska exponeringar för både husdjur och deras ägare. Att studera husdjur erbjuder flera fördelar: Inom raser uppvisar husdjur låg genetisk variation, vilket gör det lättare att kontrollera för genetiska faktorer i hälsostudier. Husdjur når reproduktiv mognad relativt snabbt, vilket möjliggör snabbare generation av studiedata. Prover och data från husdjur är ofta lättillgängliga genom rutinmässiga veterinärkontroller, vilket underlättar pågående forskning.

Endokrina sjukdomar, såsom sköldkörtelsjukdomar, diabetes mellitus, fetma och reproduktionsstörningar, som är vanliga hos människor, rapporteras också alltmer hos husdjur. Genom att etablera husdjur som betydande modeller för studier av endokrin hälsa kan forskare minimera användningen av försöksdjur, i enlighet med 3R-principerna (replace, reduce, refine) för användningen av djur i forskning. Att studera husdjur ger inte bara tidiga varningssignaler för mänskliga sjukdomar utan erbjuder också ett genomförbart och etiskt alternativ för att studera dessa tillstånd, vilket förbättrar vår förståelse samtidigt som djurens välbefinnande främjas.

Fokus i detta projekt kommer att läggas på att etablera multi-target analytiska metoder för biologiska prover för att etablera exponeringen för antropogena kemikalier (kemiska exposom) av sällskapsdjur. Forskning kommer att omfatta optimering av provberedningsstegen och utveckling av databearbetningsstrategier med hjälp av tillgängliga vetenskapliga verktyg för identifiering av okända molekyler i komplexa prover, med tonvikt på kvalitetskontroll i alla stadier. Kompletterande GC- och LC-Orbitrap-teknologi, tillgänglig på ScilifeLab i Exposomics-gruppen kommer att användas. Den kemiska exponeringen kommer att kopplas till sällskapsdjurens hälsostatus och biomarkörer för att etablera länkar och identifiera problematiska kemikalieblandningar.

Behörighetskrav

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Vi söker en motiverad person som kommer att jobba i ett multidisciplinärt sammanhang. Erfarenhet av analytisk kemi och miljökemi är en förutsättning och tidigare erfarenhet av arbete med masspektrometri ses som ett plus. Vi förväntar oss att kandidaten har ett intresse för toxikologi och är nyfiken på att utveckla kompetens inom statistik.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.

Om anställningen

Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.

Stockholms universitet värnar om att vara en att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Docent Jana Weiss, tfn 073-370 63 63,  jana.weiss@aces.su.se, eller labansvariga Dr. Bénilde Bonnefille, tfn 072-148 92 80, benilde.bonnefille@aces.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-2061-24
Facklig företrädare
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-06-03
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb