Institutionen för material- och miljökemi är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningen är på grundnivå med kurser i allmän, fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på forskarnivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi. Mer information om oss finns på: Institutionen för material- och miljökemi.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden, samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet är ett doktorandnätverk som utbildar nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter.

Som PRISMAS doktorand kommer du bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Du blir även en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap.

PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse i form av en vistelsetid vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

För mer information om PRISMAS-programmet, läs här.

Läs mer om forskningsgruppen Functional Polymers and Carbons, ledd av professor Jiayin Yuan.

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet är inriktat på grundforskning för att identifiera de viktigaste mekanistiska stegen under den elektrokemiska kvävereduktionsreaktionen på övergångsmetallnitrider som CrN för att utveckla en rationell förståelse. I synnerhet syftar vi till att övervaka kromets oxidationstillstånd och den potentiella syrebildningen på ytan under den elektrokemiska NRR-reaktionen. Detta kommer att uppnås med hjälp av in situ röntgenfotoelektronspektroskopi vid omgivande tryck (APXPS), röntgenabsorptionsfinkonstruktions-spektroskopi (XAFS) vid MAX IV. När denna instrumentella plattform väl har byggts upp kommer den att utvidgas ytterligare till att omfatta kolvävessyntes från t.ex. koldioxid.

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Projektet ger dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk och möjligheter till framtida internationell rörlighet.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3–12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samförstånd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Resor, i viss utsträckning, kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Behörighetskrav

För att vara behörig enligt mobilitetsregeln, får du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2021-09-01 - 2024-08-31.

För allmän behörighet ska du senast vid anställningens start ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en magisterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands.

Du är berättigad till PRISMAS-programmet om du är antagen till en pågående doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en avancerad utbildning inom ett relecant område, såsom kemi, kemiteknik och materialvetenskap.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga.

Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.

Om anställningen

Antagning till doktorandutbildning sker vid respektive universitet eller högskola och medför en tidsbegränsad anställning under 4 år på heltid med beräknad start 2025-01-01. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.

Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Jiayin Yuan, jiayin.yuan@mmk.su.se.

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se.

För frågor om anställningsvillkoren och universitetet, vänligen kontakta: prefekt, professor Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Följande dokument ska bifogas:

  • CV i Europassformat, max 4 A4-sidor.
  • Ett två sidor långt personligt brev (söker du fler än ett PRISMAS-projekt behöver du inkludera rangordning bland dessa)
  • Minst ett referensbrev
  • Bevis på engelskakunskaper (minst CEFR nivå B2)
  • Akademiskt transkript, inkluderat betyg för alla kurser, med ett examensbevis på engelska

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-2098-24
Facklig företrädare
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-07-01
Sista ansökningsdag 2024-08-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb