Institutionen för biokemi och biofysik
SciLifeLab (SciLifeLab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Mer information om oss finns på: Institutionen för biokemi och biofysik.

Forskarutbildningsämne 

Dina studier på forskarnivå inom biofysik kommer att bedrivas inom projektet: “Biofysikaliska studier av molekylär igenkänning med hög genomströmning

Sekvensspecifik bindning och igenkänning mellan DNA, RNA och protein styr livet på molekylär nivå. Trots betydelsen av dessa interaktioner är det fortfarande en utmaning att kvantitativt förutsäga bindning från nukleotid- eller proteinsekvenser. Emil Marklunds forskargrupp undersöker hur sekvensinformation i biologiska makromolekyler bestämmer igenkänning, bindning och dynamisk struktur. Detta projekt syftar till att bygga fysikaliska och prediktiva bindningsmodeller genom att utföra höggenomströmmande och kvantitativa biokemiska bindningsmätningar för hundratusentals sekvensvarianter.

Vi söker kandidater med en stark och dokumenterad bakgrund inom biofysik, biokemi, molekylärbiologi eller relaterade områden. Färdighet med molekylärkloning, proteinrening, cellodling, fluorescensmikroskopi, bildanalys, matematisk modellering av dynamiska system och maskininlärning är fördelaktigt. Prioritet ges till kandidater med den övergripande högsta erfarenheten inom dessa områden, men tidigare erfarenhet av alla de listade teknikerna är inte ett krav och vi uppmuntrar sökande med olika bakgrunder att ansöka. Vi letar efter kandidater som kan arbeta bra i ett team och bidra till en positiv arbetsmiljö. Den utvalda doktoranden kommer att ansluta sig till ett dynamiskt och tvärvetenskapligt labb som vill göra ambitiös forskning, baserade på SciLifeLab i Stockholm, ett pulserande nav för vetenskaplig forskning.

Behörighetskrav

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i biofysik krävs, att den sökande med godkänt resultat fullgjort kurser om 90 högskolepoäng på grundläggande nivå i fysik eller kemi samt kurser på avancerad nivå inom biofysik, biokemi och/eller fysikalisk kemi, så att totalt 60 hp på avancerad nivå uppnås, varav ett självständigt arbete om 30 hp i något av ämnesområdena ska ingå. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, vilket bedöms av examinator och/eller studierektor för utbildning på forskarnivå.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

  • dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
  • analytiskt och kreativt tänkande
  • egen initiativförmåga
  • självständighet
  • samarbetsförmåga
  • förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.

Om anställningen

Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av biträdande lektor Emil Marklund, emil.marklund@dbb.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-2152-24
Facklig företrädare
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-07-01
Sista ansökningsdag 2024-07-28
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb