Stockholms Resilienscentrum (SRC) utforskar hur människor och natur kan leva och utvecklas inom planetens gränser. Centret är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Beijer-institutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien. Vi samlar människor från hela världen för att forska, studera och samarbeta, för en levande och resilient biosfär som möjliggör välbefinnande för alla.

Mer information om oss finns på: Stockholms Resilienscentrum.

Projektbeskrivning

Vi söker en postdoktoral forskare till ett transdisciplinärt forskarteam inom projektet ReFRESH-SPIRIT (Sustainability and Peace In Resilience and Inner Transformations). Projektet syftar till att sammanföra bevis på psykologisk resiliens och social-ekologiska system resiliens för att fokusera på möjligheterna till transformationer till hållbarhet och rättvisa i sköra kontexter. Fokus kommer ligga på att bättre förstå sambanden mellan individuella och kollektiva former av trauma och läkning samt transformationer.

Att gå från våldsam konflikt till fred och hållbarhet kommer att kräva transformationer.
Dessa transformationer kommer kräva att de ojämlikheter, social-ekologiska skador, individuella och kollektiva trauman som är en del av grundorsakerna till dynamiken av konflikter konfronteras och hanteras. Miljöförstörelse, konflikt och trauma (på individ- och kollektivnivå) är sammanflätade, men det finns fortfarande stora kunskapsluckor kring hur dessa interagerar. Särskilt finns det behov av att bättre förstå hur dessa komplexa dynamiker formar vilka transformationer som uppstår och hur de utvecklas.

Det finns ett ökat rop på alternativa lösningar som är bättre anpassade för att hantera dessa komplexa dynamiker. Därför finns det behov av att identifiera innovativa initiativ, eller "frön", som redan arbetar med sambandet mellan psykologisk och social-ekologisk resiliens. Projektet kommer ha starka kopplingar till och bygga på insikter från projektet Seeds of Resilience for Peace and Stability, lett av Global Resilience Partnership.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer inkludera enkäter, intervjuer, reflekterande praktik och fallstudier av befintliga innovativa initiativ som fokuserar på de psykologiska och social-ekologiska aspekterna av transformationer i sköra kontexter. Arbetet kommer innefatta både djupt konceptuellt och teoretiskt arbete i strävan att sammanföra olika beviskällor om resiliens, inre och yttre transformationer, samt att kräva empirisk forskning och transdisciplinärt engagemang med praktiker som är engagerade i pågående förändringsprocesser för fred och hållbarhet.

Du kommer att vara en aktiv deltagare i ReFRESH-SPIRIT’s (Sustainability and Peace In Resilience and Inner Transformations) projektteam, samt arbeta nära docent Michele-Lee Moore och dr. Cibele Queiroz. Du kommer även vara en del av ett eller flera av SRC:s forskningsteman som bäst överensstämmer med dina intressen. Som en del av den tvärvetenskapliga miljön vid SRC kommer du ha möjligheter att samarbeta med och dra nytta av studenter och forskare med olika forskningsintressen och perspektiv.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vi söker en kandidat med följande kvalifikationer:

 • Expertis i kopplingar mellan psykologi och komplexa adaptiva system, eller en kombination av erfarenhet inom psykologi och samhällsresiliens, säkerhetspsykologi, konfliktlösning och fredsbyggande, socialt arbete och samhällstrauma, och (av)kolonisering, eller andra relevanta områden.
 • Expertis i psykologiska aspekter av hållbarhetstransformationer och resiliens av social-ekologiska system i sköra kontexter.
 • Erfarenhet av att genomföra meta-analyser och syntesforskning inom ämnen relaterade till resiliens.
 • Dokumenterad erfarenhet av datahantering.
 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning på ett lämpligt sätt i utmanande eller sköra kontexter.
 • Erfarenhet av att delta i transdisciplinära forskningsmiljöer och bevis på tidigare arbete med forskare från olika discipliner.
 • Förmåga att kommunicera komplexa forskningskoncept i interkulturella och transdisciplinära miljöer och att engagera sig med icke-akademiska aktörer och samarbetspartners.
 • Utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i engelska. Svenska är inget krav, men en fördel.

Vid rekryteringen kommer vi lägga vikt vid transdisciplinära forskningsfärdigheter samt de färdigheter och erfarenheter som krävs för att respektfullt engagera sig i tvärkulturella miljöer och mycket känsliga frågor i komplexa eller sköra kontexter. Vi söker en entusiastisk, organiserad forskare som har förmågan att arbeta i en internationell, snabb miljö. Du är ansvarstagande, självmotiverad, lyhörd och en bra lagspelare.

Om anställningen

Anställningen avser heltid och gäller tillsvidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Vi erbjuder

Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Michele-Lee Moore, michelelee.moore@su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-2159-24
Facklig företrädare
 • ST/OFR, st@st.su.se
 • Saco-S, saco@saco.su.se
 • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-07-08
Sista ansökningsdag 2024-08-16
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb