Institutionen för geologiska vetenskaper

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) är en av tre institutioner inom sektionen för geo- och miljövetenskaper vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutionen har cirka 70 anställda, varav ungefär 10 är teknisk-administrativ personal och cirka 15 är doktorander. Forskning och undervisning bedrivs inom tre områden: geologi, geokemi och marin geovetenskap. Undervisningen sker både på campus och på distans, och totalt studerar cirka 1000 studenter vid IGV varje år. Forskningsverksamheten inom geologi omfattar metamorf och magmatisk petrologi, strukturgeologi och tektonik, samt malmgeologi. Institutionen är utrustad för att preparera och analysera bergartsprover (XRF, LA-ICP-MS) och är välutrustad för petrografisk mikroskopi. Vi samarbetar med Naturhistoriska riksmuseet, som har en stor instrumentpark inklusive ett svepelektronmikroskop (ESEM), en svepjonmikroskop (NORDSIM) och en MC-ICP-MS.

Mer information finns på Institutionen för geologiska vetenskaper

Ämnesområde

Strukturgeologi.

Arbetsuppgifter

Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.
Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Viss vikt fästs även vid:
• Förmåga att undervisa i geologi och strukturgeologi på grundläggande nivå.
• Erfarenhet av strukturgeologiska fältstudier

Om anställningen

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg (”tenure track”) och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844). För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap. Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. 

Vi erbjuder

Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Alasdair Skelton, tfn 46 76 7707699, Alasdair.Skelton@geo.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Rahwa Ghebresellase, tfn 08-16 21 27, rahwa.ghebresellase@su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Läraranställningar: instruktioner och ansökningsmall
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-2186-24
Facklig företrädare
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-06-20
Sista ansökningsdag 2024-09-09
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb