Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel. Mer information om oss finns på: Institutionen för miljövetenskap.

Enheten för exponering och effekter är hem för en internationell grupp av forskare inom flera områden av (eko)toxikologi, inklusive mikrobiomens roll i stressrespons hos olika organismer, deras påverkan på värdens fysiologi, livshistorier och populationspersistens. Denna doktorandanställning är tillgänglig för att studera mikrobiom-medierade effekter i fält och i laboratoriet. Organismerna i fokus är vattenlevande evertebrater med olika bakterieflora som exponeras för olika stressfaktorer.

Projektbeskrivning

Tarmbakterier producerar signalsubstansliknande föreningar som påverkar nervsystemet och bidrar till värdorganismens normala fysiologiska funktion. En sådan signalsubstans är dopamin. Hos Daphnia, ett litet kräftdjur som används som modellorganism inom ekotoxikologi, är tarmbakteriernas roll i dopaminproduktionen och dess funktion fortfarande oklar. Vi förväntar oss att vissa miljökemikalier kommer att påverka tarmbakteriernas förmåga att syntetisera dopamin, vilket potentiellt kan orsaka neurologiska och fysiologiska obalanser hos Daphnia.

Anställningen kommer att vara kopplad till flera pågående projekt om mikrobiom i en ekotoxikologisk kontext. Kandidaten kommer att samarbeta med seniora forskare som är involverade i dessa projekt, samt andra doktorander och masterstudenter. Förutom klassisk mikrobiologi kommer avancerade tekniker, såsom högupplöst masspektroskopi, metabolomikanalys och nästa generations sekvensering, att användas i denna forskning.

Behörighetskrav

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap kräver att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

  • dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
  • analytiskt och kreativt tänkande
  • egen initiativförmåga
  • självständighet
  • samarbetsförmåga
  • förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Vi söker en entusiastisk, högt motiverad och socialt skicklig kandidat som tycker om att arbeta i en samarbetsvänlig miljö. Kandidaten bör kunna arbeta självständigt och ha kunskap om hur man ställer och tolkar vetenskapliga frågor samt kritiskt granskar resultaten. Eftersom sökanden kommer att arbeta i en internationell miljö är goda kommunikationsfärdigheter och god behärskning i talad och skriftlig engelska avgörande. Vi söker kandidater med en gedigen bakgrund inom miljökemi och masspektrometri. Tidigare erfarenhet av mikrobiologiska och inverterade kulturer, djurarbete, molekylära analyser och/eller bioinformatik kommer att betraktas som en fördel för anställningen.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.

Om anställningen

Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %). 

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av docent Rehab El-Shehawy, tfn 070-416 56 85, rehab.elshehawy@aces.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön enligt Stockholms universitets doktorandstege
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-2218-24
Facklig företrädare
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-06-19
Sista ansökningsdag 2024-08-04
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb