Institutet för social forskning, SOFI, är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutet är ett internationellt ledande forskningsinstitut inom områdena socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknad och har över 100 anställda. Vid institutet arbetar såväl sociologer som nationalekonomer.

Mer information om oss finns på: Institutet för social forskning, www.sofi.su.se .

Projektbeskrivning

Postdoktoranställningen är knuten till forskargrupperna Levnadsnivå (LNU) och Socialpolitik (SOCPOL). Den socialpolitiska gruppen bedriver forskning om socialpolitikens effekter på individuell och samhällelig nivå, ofta i ett internationellt komparativt perspektiv. Levnadsnivågruppen bedriver forskning om välfärdsutveckling och social stratifiering avseende bland annat arbetsliv, familjeliv, hälsa och utbildning. Forskningen bedrivs utifrån både makro- och mikroperspektiv på i huvudsak kvantitativa datamaterial. Makroanalyserna behandlar exempelvis skilda förklaringar till socialpolitikens utveckling medan mikroanalyserna belyser levnadsvillkor på individnivå på både kort och lång sikt. Vid institutet finns flera databaser, bland annat Levnadsnivåundersökningen (LNU) och Social Policy Indicators Database (SPIN). Forskare vid institutet är ansvariga för insamlingar av dessa data. Därutöver har forskare tillgång till populationsregisterdata samt vissa internationella surveydata och andra storskaliga databaser.

Arbetsuppgifter

Den postdoktorala forskaren kommer att dela sin tid mellan de två forskargrupperna (LNU och SOCPOL) och spendera ett år vid varje enhet. Postdoktorn förväntas arbeta såväl individuellt som tillsammans med andra i projekt kopplade till de områden som är i fokus vid institutet. Viktig i sammanhanget blir den forskningsplan som bifogas ansökan där den sökande anger sina planer för den forskning som hen avser bedriva under tiden som postdoktor.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen i sociologi eller ett näraliggande ämne ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. 

Följande bedömningskriterier kommer att användas:

  •  Kvaliteten på tidigare forskning och kvalifikationer; 
  •  Kvaliteten på forskningsplanen; 
  •  I vilken grad den sökandes forskningsplan och tidigare forskning sammanfaller med den forskning som bedrivs vid institutet, särskilt i vad mån den omfattar forskning av relevans för båda forskargrupperna; 
  •  Färdigheter och erfarenheter som är relevanta för analyser av kvantitativa datamaterial; 
  •  God samarbetsförmåga; 
  •  Den sökande ska behärska engelska flytande i tal och skrift. 

Om anställningen

Anställningen avser heltid i två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-12-01 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder

Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Michael Tåhlin, tfn 08-16 31 81, michael.tahlin@sofi.su.se eller professor Tomas Korpi, tfn 08-16 31 49, tomas.korpi@sofi.su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-2233-24
Facklig företrädare
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-06-20
Sista ansökningsdag 2024-08-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb