Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi. MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Mer information om oss finns på: Institutionen för material- och miljökemi.

Projektbeskrivning

I framtiden beräknas energiåtgången för kylning (t ex inom luftkonditionering) att öka dramatiskt. Nuvarande kyltekniker använder sig av gaser som både skadar ozonlagret och påskyndar den globala uppvärmningen, vilket motiverar forskning om mer miljövänliga alternativ. Den barokaloriska effekten utnyttjar kyleffekter från fasövergångar i fasta material och undviker således gaser och risken för läckage. Barokaloriska effekter kan i princip uppstå i alla kemiska föreningar med värmebetingade fasövergångar, men bara en bråkdel av sådana material har undersökts för sin barokaloriska potential. 
 
Det här projektet kommer att undersöka en rad olika material i syfte att hitta nya barokaloriska system. Särskilt fokus kommer att ligga på att utveckla struktur-egenskapsförhållanden. Inledningsvis kommer doktoranden att syntetisera ett antal nya material, t ex plastiska (roterande) kristaller och koordinationspolymerer, och undersöka deras strukturer och fasövergångar. Enkristalls- och pulverröngtendiffraktion kommer att användas, likaså differentiell svepkalorimetri (DSC). Undersökningar under tryck kommer också att uföras. Vid slutfört projekt kommer doktoranden att ha tillskansat sig värdefull erfarenhet inom syntes, materialkarakterisering, och termodynamik. 

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org.

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola, https://wise-materials.org/research/graduate-school, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Behörighetskrav

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet beskrivs i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

  • dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
  • analytiskt och kreativt tänkande
  • egen initiativförmåga
  • självständighet
  • samarbetsförmåga
  • förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.

Om anställningen

Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av PI Hanna Boström, hanna.bostrom@mmk.su.se. Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-2234-24
Facklig företrädare
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-06-28
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb