Institutionen för organisk Kemi ett omfattande forskarutbildningsprogram, innefattande många områden av experimentell och teoretisk kemi. Metodutveckling inom katalys, hållbar kemi och organisk syntes är centrala teman. Mer information om oss finns på: Institutionen för organisk kemi.

Forskarutbildningsämne

Avhandlingsarbetet kommer att bedrivas inom hållbar kemi mot kompositmaterial i Joseph Samecs forskargrupp. Forskningsprojektet innefattar att utveckla en ny reaktiv fraktioneringsmetod för att generera byggstenar för att syntetisera kompositmaterial som är återvinningsbara genom grön och hållbar kemi.

Behörighetskrav

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet För att möta de specifika kraven, så ska sökande ha en MSc uppsats (minst 30 ECTS) eller ekvivalent (uppsats på avancerad nivå) inom forskningsområdet organisk kemi.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

  • dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
  • analytiskt och kreativt tänkande
  • egen initiativförmåga
  • självständighet
  • samarbetsförmåga
  • förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.

Om anställningen

Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Joseph Samec, tfn 08-16 20 00, joseph.samec@su.se. Allmän information om arbetsplatsen och om institutionen för organisk kemi vid Stockholms universitet kan fås av prefekten, professor Kálmán J. Szabó, kalman.j.szabo@su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-2298-24
Facklig företrädare
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-06-24
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb