Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer är en stark och dynamisk utbildnings- och forskningsinstitution under samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet. Institutionen har som mål att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom sitt fält för både utbildning och forskning, med ett speciellt fokus på de tre inriktningarna inom internationella relationer; internationell säkerhet, internationella institutioner och internationell politisk ekonomi. Mer information om oss finns på: Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.

Institutet för Turkietstudier (SUITS) är ett oberoende forskningsinstitut som grundades 2012 med syftet att skapa en mer begriplig och nyanserad bild av turkisk politik för beslutsfattare, näringsliv och den breda allmänheten. Institutet är en dynamisk och inkluderande forskningsmiljö som uppmuntrar innovation, interdisciplinär forskning och tillvägagångssätt som inkluderar olika metoder. SUITS är förlagt vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.

Projektbeskrivning

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer och institutet för Turkietstudier söker en postdoktor i internationella relationer med fokus på turkisk säkerhetspolitik/Turkiet och internationell säkerhet. Vid institutet pågår forskning om turkisk utrikes- och säkerhetspolitik och landets relation till NATO och europeiska säkerhetsstrukturer. Tanken med denna tillsättning är att stärka den forskningsmiljön.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar oberoende forskning om Turkiet och internationell säkerhet. Anställningen innefattar även administrativa arbetsuppgifter, men max till en omfattning om 20 %. 

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vi söker kandidater med en bakgrund i eller dokumenterade meriter inom områden relevanta för internationella relationer, statsvetenskap, eller annat relevant ämne. Vid tillsättningen kommer särskild och lika vikt att fästas vid:

  • vetenskaplig skicklighet
  • kvaliteten på forskningsplanen
  • tidigare publikationer

Särskild vikt kommer fästas vid:

  • förmågan att samarbeta väl i grupp
  • språkkunskaper i engelska och turkiska (i den ordningen)
  • erfarenhet och dokumenterad kompetens av administration och projektkoordinering

Om anställningen

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse men senast januari 2025.

Vi erbjuder

Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Magnus Petersson, tfn 08-16 31 62, magnus.petersson@ekohist.su.se, eller föreståndaren för SUITS, Paul Levin, tfn 073-707 88 88, paul.levin@su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-2356-24
Facklig företrädare
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-06-26
Sista ansökningsdag 2024-08-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb