Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU) bedriver forskning och undervisning som spänner över atmosfären, oceanen, och fysiskt baserad klimatvetenskap. Vi erbjuder utbildningsprogram på kandidat-, master-, och forskarnivå. Vår forskning söker svar på grundläggande frågor om atmosfärens och havens dynamiska, fysiska, kemiska, och biogeokemiska egenskaper som är relevanta för väder och klimat. Forskningsverksamheten är bred och innefattar processer som sträcker sig från djuphavet till övre atmosfären, och från tropikerna till polerna. Vi utnyttjar och utvecklar teori, statistiska metoder, och numeriska modeller i nära samspel med observationer. Dessutom utvecklar och leder institutionen observationsbaserad forskning med stöd av satelliter, arktiska isbrytarexpeditioner och landbaserade instrument. Mer information om oss finns på www.su.se/department-of-meteorology/.

Projektbeskrivning

Uppvärmningen av polarområdena sker snabbare än i resten av världen vilket bl.a. visat sig genom en dramatisk minskning av mängden havsis. Vi har ingen komplett förståelse av de underliggande processerna för de snabba förändringarna, trots att de propagerar genom hela det globala klimatsystemet vilket påverkar väder, ekosystem och geopolitik. Det övergripande målet med forskningsprojektet är att förstå hur ett förändrat klimat i polarområdena påverkar molnegenskaper och molnåterkopplingar.

Tjänsten är kopplad till det Horizon2020-finansierade projektet CRiceS (Climate Relevant interactions and feedbacks: the key role of Sea ice and Snow in the polar and global climate system). Det övergripande målet med CRiceS är att leverera en utökad förståelse av fysikaliska, kemiska och biogeokemiska kopplingar mellan hav-is-snö-atmosfär, ny kunskap om klimatet i polarområdena och globalt, och en utökad samhällsberedskap för klimatförändringar. Postdoktorn kommer ingå i en bred internationell forskningsgemenskap bestående av 21 internationella forskningsgrupper som är världsledande när det gäller global och polär klimatforskning.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga uppgiften är att analysera klimatmodellsimuleringar (från t.ex. CRiceS, CMIP6 och RAMIP) och satellitobservationer för att undersöka molnegenskaper och återkopplingar i polarområdena och deras känslighet för förändringar i växthusgaskoncentrationer och aerosolemissioner. Nya idealiserade simuleringar kommer även genomföras med jordsystemmodellen NorESM som en del av ett multi-modell-experiment inom CRiceS.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Doktorsexamen ska vara avlagd i meteorologi, atmosfärsvetenskap, oceanografi eller annat relevant ämne. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen samt tidigare erfarenhet av att studera klimatförändringar i Arktis eller Antarktis med hjälp av satellitobservationer och klimatmodelldata. Sökanden förväntas därutöver ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. 

Om anställningen

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-11-01 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder

Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. MISU ingår i en större forskningsmiljö på universitetet, omfattande Bolincentret för klimatforskning, Östersjöcentrum, och Swedish e-Science Research Centre. Institutionen är en internationell arbetsplats och över hälften av medarbetarna har en bakgrund utanför Sverige. Som anställd på MISU får du förmånliga villkor och god arbetsmiljö. En postdoktorsanställning på MISU innebär en bra start på din forskningskarriär!

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Annica Ekman, annica@misu.su.se. Upplysningar om rekryteringsprocessen och anställningsvillkor lämnas av administrativ chef, Sara Engström, sara.engstrom@misu.su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-11-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-2412-24
Facklig företrädare
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-06-28
Sista ansökningsdag 2024-07-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb