Ämnet portugisiska ingår i Romanska och klassiska institutionen. Institutionen präglas av en dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö och har idag omkring 65 anställda. Närmare 100 studenter läser portugisiska på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå varje läsår. Undervisning och forskning inom portugisiska är inriktad mot den portugisiskspråkiga världen i bred bemärkelse. Centrala forskningsområden inom samtliga romanska språk är litteratur- och språkvetenskap. För mer information om institutionen, se webben: www.su.se/romklass

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består främst av undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom ett brett spektrum av undervisningsmoment vid sidan av de rent litteraturvetenskapliga momenten, såsom textläsning, kulturkunskap, språkinlärning (muntlig och skriftlig produktion) och akademiskt skrivande. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och handledning. Innehavaren förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete, engagera sig i institutionens forskning och utbildning på forskarnivå samt kunna initiera, organisera och leda forskningsprojekt, aktivt verka för extern finansiering till institutionens forskning och hålla sig informerad om utvecklingen inom området portugisiskspråkig litteraturvetenskap. Innehavaren förväntas även att ta aktiv del i institutionens arbete genom att åta sig administrativa och utredande uppgifter samt ingå i arbetsgrupper. Arbetet inom anställningen består av undervisning (70%) och forskning och kompetensutveckling (30%). 

Behörighetskrav

Behörig till anställningen är den som har avlagt doktorsexamen i portugisiska med litteraturvetenskaplig inriktning (eller har motsvarande utländsk examen) och har dokumenterad pedagogisk skicklighet (huvudsakligen på universitetsnivå). Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna. 

Som särskilt behörighetskrav gäller att den sökande har dokumenterat mycket god färdighet i talad och skriven portugisiska. Vidare krävs goda färdigheter i engelska (eller något skandinaviskt språk) för att samarbetet inom institution, fakultet och universitet ska fungera.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Stor vikt fästs vid god samarbetsförmåga samt förmåga och beredskap att åta sig administrativa uppdrag inom institutionen. 

Vid i övrigt likvärdiga meriter är erfarenhet av undervisning i portugisiska som andraspråk särskiljande. 

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare på heltid, och tillträde sker enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Vi erbjuder

Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Fanny Forsberg Lundell, prefekt.romklass@su.se.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Läraranställningar: instruktioner och ansökningsmall
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-1860-24
Facklig företrädare
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-05-23
Sista ansökningsdag 2024-08-01
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb