Institutionen för Nationalekonomi 
Mer information finns på Nationalekonomiska institutionens webbplats.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen att bedriva egen forskning inom området för anställningen. Dessutom ingår undervisning, att delta i arbetet för ämnets och undervisningens utveckling, samt ledande administrativa uppgifter inom institutionen och fakulteten. 

Anställningen delas mellan forskning och kompetensutveckling 70 procent samt undervisning 30 procent.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. 

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning inom såväl grund- och avancerad nivå som forskarnivå. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom internationell handel och vid internationella publiceringar inom detta område under de senaste tio åren. 

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid framgångsrik forskarhandledning visad genom aktiv handledning av minst en forskarstuderande fram till godkänd disputation.

Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är följande.

  • Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
  • Genomgången forskarhandledarutbildning.

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare på heltid, och tillträde sker enligt överenskommelse.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

 Fakulteten välkomnar ansökningar från kvinnor då flertalet professorer inom forskningsmiljön vid institutionen är män.

Vi erbjuder

Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt, professor Sten Nyberg, tfn 0705 19 47 74, sten.nyberg@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Sandra Strandberg, tfn 08-16 26 09, sandra.strandberg@su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Läraranställningar: instruktioner och ansökningsmall
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-1932-24
Facklig företrädare
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-05-24
Sista ansökningsdag 2024-06-24

Tillbaka till lediga jobb