Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutionen strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning.
Mer information om oss finns på: Statsvetenskapliga institutionen.

Projektbeskrivning

Postdoktorns forskning kommer att bedrivas inom det femåriga forskningsprojektet Democracy, Autocracy, and International Cooperation (DEMCOOP), som leds av professor Jonas Tallberg och som finansieras genom ett Advanced Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC). Forskningsprojektet undersöker varför, hur och under vilka villkor som staters politiska system påverkar internationellt samarbete. Projektet anknyter till såväl komparativ politik som internationell politik och använder sig av en kombination av kvantitativa, kvalitativa och experimentella metoder. För mer information, se Democracy, Autocracy, and International Cooperation (DEMCOOP) - Stockholm University (su.se).

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att genomföra forskning inom projektet DEMCOOP, både på egen hand och i samarbete med andra projektdeltagare. I uppgifterna ingår datainsamling, analys och spridning av resultat genom vetenskapliga tidskrifter och konferenser. Anställningen omfattar upp till 20 procent undervisning.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker kandidater med en doktorsexamen i Statsvetenskap eller andra relevanta discipliner och med bakgrund i komparativ politik eller internationell politik. Vi är särskilt intresserade av kandidater med expertis i kvantitativ textanalys och/eller surveyexperimentell analys. Ytterligare meriterande är förmågan att arbeta i en internationell forskargrupp.

Om anställningen

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder

Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Jonas Tallberg, tfn 073-633 19 60, jonas.tallberg@statsvet.su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-1941-24
Facklig företrädare
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-05-23
Sista ansökningsdag 2024-09-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb