Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de äldsta datavetenskapliga institutionerna i landet samt den största institutionen vid Stockholms universitet, placerad vid campus Kista, Stockholm. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik och humaniora, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap. Användningen och utformningen av IT kontextualiseras i förhållande till människor, organisationer och samhälle. DSV erbjuder en stimulerande forskningsgemenskap i en internationell miljö. Mer information om oss finns på: Institutionen för data- och systemvetenskap.

Projektbeskrivning

Denna postdoktoranställning är inriktad mot Människa–datorinteraktion med fokus på design- och policyöverväganden för interpersonell data. Den utvalda kandidaten kommer att arbeta med Docent Airi Lampinen vid Stockholms universitet och även i nära samarbete med Professor Madeline Balaam vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Projektet fokuserar på hur vi kan utforma intima teknologier som gör det möjligt för deras användare att ta hand om och dela deras data samt på frågor om vem som ska få tillgång till interpersonell data. I synnerhet jobbar vi i projektet med ett deltagande förhållningssätt centrerat kring människors erfarenheter av att interagera med och dela intima teknologier som samlar in och lagrar interpersonell data. Forskningsverksamheten kommer att ligga inom området interaktionsdesign och inkluderar design och utveckling av artefakter och digitala prototyper för att bjuda in människor att granska deras data.

Anställningen innefattar deltagande i designaktiviteter, prototypframställning och probestudier. Det övergripande målet är att utforska data, design och policyöverväganden för (inter)personell intim data.

Arbetsuppgifter

Vi söker en postdoktor med en bakgrund inom människa–datorinteraktion och/eller interaktionsdesign med erfarenhet av design och utveckling av interaktiva prototyper, samt kompetens i att bedriva empirisk och design-styrd forskning i intima och känsliga miljöer med digital spårdata.

Forskningen har en interdisciplinär inriktning och kommer att bygga på kopplingar mellan människa-datorinteraktion (HCI), interaktionsdesign och relevant samhällsvetenskap. Postdoktorns huvudansvar innebär både empiriskt arbete och designarbete relaterat till förvecklingar och interaktioner mellan individer och deras digitala spårdata.

Projektet bedrivs i en tvärvetenskaplig forskargrupp med omfattande internationella samarbeten. Förväntning är att forskaren kommer att presentera sitt arbete i internationella forum och tidskrifter, samt samarbeta med kollegor vid både SU och KTH.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Kandidater för denna anställning måste ha klarat steg 1 och steg 2 i Digital Futures postdoc fellowships utvärdering under våren 2024.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Följande kriterier kommer att användas för bedömning av kandidater:

  • Forskningskompetens: en meritlista som visar spetskompetens inom forskning i interaktion mellan människa och dator, särskilt när det gäller intima data och känsliga miljöer.
  • Oberoende: förmåga att formulera egna originella forskningsidéer och bedriva forskning självständigt inom HCI-området och interaktionsdesign.
  • Samarbetsförmåga: förmåga att arbeta som en del av teamet och bevis på aktiv deltagande i kollaborativa forskningsprojekt.
  • Kommunikationsförmåga: förmåga att flytande kommunicera forskningsidéer och resultat. Detta bör inkludera både skriftliga publikationer och muntliga presentationer på de bästa konferenslokalerna.
  • Medvetenhet om mångfald och jämställdhetsfrågor, med särskilt fokus på sociala hänsyn relaterade till intima data.

Stor vikt läggs på personlig kompetens.

Om anställningen

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder

Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. 

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Docent Airi Lampinen, tfn 073-280 76 06, airi@dsv.su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-2239-24
Facklig företrädare
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-06-19
Sista ansökningsdag 2024-07-01

Tillbaka till lediga jobb